Hendi Onlineshop
626504
10500  12000 
(12495  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
629413
6200  6900 
(7378  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
628621
5000  5500 
(5950  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø320x(H)50 mm
Durchmesser:
ø240x(H)45 mmø280x(H)50 mmø300x(H)50 mmø320x(H)50 mm
Hendi Onlineshop
629604
6300  6900 
(7497  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
239773
9500  10500 
(11305  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
627648
5500  6000 
(6545  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø360x(H)50 mm
Durchmesser:
ø200x(H)40 mmø240x(H)42 mmø260x(H)45 mmø280x(H)50 mmø320x(H)50 mmø360x(H)50 mmø390x(H)50 mm
Hendi Onlineshop
627655
6500  7000 
(7735  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø390x(H)50 mm
Durchmesser:
ø200x(H)40 mmø240x(H)42 mmø260x(H)45 mmø280x(H)50 mmø320x(H)50 mmø360x(H)50 mmø390x(H)50 mm
Hendi Onlineshop
627747
6000  6500 
(7140  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø320x(H)95 mm
Durchmesser:
ø280x(H)75 mmø320x(H)95 mm
De Buyer
N-DN898
4076  5095 
(4850  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
830154
5000  5500 
(5950  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Variante2 L
Variante:
1 L1.5 L2 L3 L
Hendi Onlineshop
621127
5300  5700 
(6307  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø260x(H)52 mm
Durchmesser:
ø200x(H)44 mmø240x(H)50 mmø260x(H)52 mmø280x(H)52 mmø320x(H)60 mm
WAS Germany
691260
1520  1900 
(1809  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
830253
5500  6500 
(6545  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Variante3 L
Variante:
1 L1.5 L2 L3 L
Hendi Onlineshop
629802
5900  6500 
(7021  inkl. MwSt.)
Auf Lager
De Buyer
N-DN891
8556  10695 
(10182  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Matfer Bourgeat
N-K783
9599  11999 
(11423  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
621134
5500  6000 
(6545  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø280x(H)52 mm
Durchmesser:
ø200x(H)44 mmø240x(H)50 mmø260x(H)52 mmø280x(H)52 mmø320x(H)60 mm
Matfer Bourgeat
N-K782
8479  10599 
(10090  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
363600028
9920  12400 
(11805  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeWAS Germany FarbeRot
WAS Germany
3535160
1200  1500 
(1428  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
368003028
9280  11600 
(11043  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeWAS Germany FarbeSchwarz
Vogue
N-M924
2876  3595 
(3422  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Saro Onlineshop
489-1070
19440  24300 
(23134  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Vogue
N-S344
2396  2995 
(2851  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
366603016
4160  5200 
(4950  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Vogue
N-GD063
1439  1799 
(1712  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
621158
6500  7000 
(7735  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø320x(H)60 mm
Durchmesser:
ø200x(H)44 mmø240x(H)50 mmø260x(H)52 mmø280x(H)52 mmø320x(H)60 mm
WAS Germany
691290
2160  2700 
(2570  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
364603030
6080  7600 
(7235  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeWAS Germany FarbeSchwarz
WAS Germany
365903020
4640  5800 
(5522  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeWAS Germany FarbeRot
Hendi Onlineshop
830376
4400  4900 
(5236  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Variante1.5 L
Variante:
0.9 L1.5 L
Vogue
N-CP764
2476  3095 
(2946  inkl. MwSt.)
Auf Lager