Hendi Onlineshop
690000
14000  15000 
(16660  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
551806
10500  11500 
(12495  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
426272
6000  6500 
(7140  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
843451
5000  5500 
(5950  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
693001
5000  5500 
(5950  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe130x85x(H)355 mm
Größe:
130x85x(H)355 mm180x85x(H)600 mm180x85x(H)770 mm
Hendi Onlineshop
693100
6000  6500 
(7140  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe180x85x(H)600 mm
Größe:
130x85x(H)355 mm180x85x(H)600 mm180x85x(H)770 mm
Hendi Onlineshop
551813
8000  8500 
(9520  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
512227
1600  2100 
(1904  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe63x63x(H)55 mm
Größe:
65x65x(H)45 mm80x80x(H)45 mm63x63x(H)55 mm80x80x(H)55 mm
Hendi Onlineshop
525418
1600  2100 
(1904  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
693209
6500  7000 
(7735  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe180x85x(H)770 mm
Größe:
130x85x(H)355 mm180x85x(H)600 mm180x85x(H)770 mm
Hendi Onlineshop
425978
2500  3000 
(2975  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Schneider
N-GT101
1259 
(1498  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
525517
1600  2100 
(1904  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
460245
2100  2600 
(2499  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
465363
2500  3000 
(2975  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
512203
1600  2100 
(1904  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Durchmesserø80x(H)55 mm
Durchmesser:
ø80x(H)45 mmø100x(H)45 mmø80x(H)55 mmø100x(H)55 mm
Dynamic Professional Onlineshop
N-CF255
19395  19995 
(23080  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
1515002
4400 
(5236  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
427187
2400  2900 
(2856  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
1424120
700 
(833  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Kitchen Craft
N-CG149
4845 
(5766  inkl. MwSt.)
Auf Lager
WAS Germany
1519002
12000 
(14280  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
426227
1350  1850 
(1607  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe190x190x(H)80 mm
Größe:
190x190x(H)80 mm200x200x(H)65 mm225x130x(H)55 mm225x150x(H)65 mm320x230x(H)55 mm
Vogue
N-GG016
3845 
(4576  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Dynamic Professional Onlineshop
N-CE885
15515  15995 
(18463  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Dynamic Professional Onlineshop
N-DM470
43553  44900 
(51828  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
426258
1350  1850 
(1607  inkl. MwSt.)
Auf Lager
MarkeHendi Größe200x200x(H)65 mm
Größe:
190x190x(H)80 mm200x200x(H)65 mm225x130x(H)55 mm225x150x(H)65 mm320x230x(H)55 mm
WAS Germany
1685000
4600 
(5474  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Dynamic Professional Onlineshop
N-CE884
13575  13995 
(16154  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Dynamic Professional Onlineshop
N-AD288
8240  8495 
(9806  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Hendi Onlineshop
525562
1500  2000 
(1785  inkl. MwSt.)
Auf Lager
Schneider
N-CY224
1859 
(2212  inkl. MwSt.)
Auf Lager

Bestseller

Auf Lager
1674190
250  (298  inkl. MwSt.)
+
Auf Lager
N-DP028
1879  (2236  inkl. MwSt.)
+
Auf Lager
N-M967
1289  (1534  inkl. MwSt.)
+
084  (100  inkl. MwSt.)
+
Auf Lager
2165180
136  (162  inkl. MwSt.)
+